Hem

Välkommen till Lilla Klåveröd!

Lilla Klåveröd är en gård belägen mitt på Söderåsen i nordvästra Skåne för att åskådliggöra vattnets kretslopp i miniatyr. Det unika med Lilla Klåveröd är dess natur. Förutom dess skönhet så är geologin unik vilket möjliggör kraftfulla illustrationer av vattnets kretslopp och möjlighet till forskning kring geologin.

Sverige har historiskt haft ett grundvatten av mycket god kvalitet. Vi behöver gemensamt öka kunskapen och förståelsen för grundvattnet för att vi även i framtiden ska kunna ha grundvatten av god kvalitet.

På Lilla Klåveröd fokuserar vi på tre grupper. Inspirationsgruppen, det är de som ännu går i skolan och som behöver lära sig mer om vattnets kretslopp och som i framtiden kan arbeta med vatten i sitt yrke.

Utvecklingsgrupp, det är de som använder Lilla Klåveröd för att kunna undersöka grundvattnet och geologin i den unika berggrund som finns runt gården.

Teknikgrupp, det är de som idag ser behovet av ökad förståelse för grundvattnet och som dagligen arbetar med grundvatten på ett eller annat sätt.

Samarbetspartners

HP Borrningar

Dahl

Dahl

Ekologiskt vatten

Se filmen om ekologiskt vatten - en riskinventering för vilka kemikalier vi har runtomkring oss. Förr eller senare hamnar de i vårt vatten och följer vattnets kretslopp. Öka medvetenheten hos alla, använd ett språk så att barn och ungdomar förstår och blir inspirerade. Ta bort en onödig kemikalie i din bostad eller på din arbetsplats. Alla kan bidra! Samarbetsprojekt för information i preventivt syfte mellan HP Borrningar, Lunds universitet och SGU.

Vattnets kretslopp på Lilla Klåveröd

En informationsfilm från Lunds universitet om första examensarbetet där Jorunn Falkenhaug åskådliggör vattnets väg från nederbörd, genom jordlager ner i urberget. Målet med examensarbetet var att "använda ett språk så att en 12-åring förstår och blir inspirerad". Jorunn belönades med pris för bästa examensarbete 2014 av SGUs generaldirektör Lena Söderberg!