Teknikgrupp

Teknikgruppen är initiativtagare till Lilla Klåveröd. Den består av HP Borrningar, Dahl och Grundfos. Gemensamt för denna grupp är att vi anser att det är av största vikt att kunskapen för grundvattnet i samhället ska öka och att mer information och forskning bedrivs på området.

Teknikgruppens olika företag har produkter och kompetens kring vattenfrågor, vilket kan användas som verktyg för utvecklingsgruppen och dess forskning.

Vidare vill Teknikgruppen att kompetenta personer söker sig till vattenindustrin och dess olika yrken. Vi vill åskådliggöra vattnets kretslopp , för att underlätta lärandeprocessen. Tillräckligt enkelt så att barn och ungdom förstår och inspireras. Vi ser en samhällsnytta med att inspirera barn och ungdom redan i tidig ålder.

För dig som redan idag jobbar med vatten inom teknikgruppen, är Lilla Klåveröd en plats för fördjupning om sina kunskaper. Här kan vi informera och testa produkter för att borra, pumpa, mäta, analysera och rena vatten. Nätverket med teknikgrupp, utvecklingsgrupp och inspirationsgrupp tillser att medvetenhet kring vattenfrågor ökar och sprids. Ett viktigt mål, då alla är beroende av rent vatten!

HP Borrningar

Dahl

Grundfos