Utvecklingsgrupp

I samarbete med universiteten fungerar Lilla Klåveröd som en plats som möjliggör information och forskning på högsta nivå. Lilla Klåveröd har en intressant geologi vilket gör den till en mycket bra plats att forska på. Inom området finns röd och grå gnejs samt amfibolitrika partier i berggrunden som varierar från mycket uppsprucket och vittrat till hela välbevarade partier. På toppen av bergrunden finns isälvsavlagringar som avsatts under avsmältningen av den senaste inlandsisen och det gör att det går att undersöka olika typer av geologi på samma plats. Allt vittnar om urgamla processer - hur enorma krafter pressade samman landskapet och bildade den horst som Söderåsen är idag. Lilla Klåveröd ligger som en ö inom Traneröds mosses naturskyddsområde, vilket gör platsen unik.

Vi bedriver ett nära samarbete med Geologiska institutionen i Lund för att möjliggöra examensarbeten och fristående forskningsprojekt i Lilla Klåveröd. Ett viktigt mål för utvecklingsgruppen är att samla och sprida kunskap, med ett språk som gör det förståeligt för inspirationsgruppen och teknikgruppen.
Kunskapen behöver spridas till en bred grupp för att uppnå målet; nämligen att skydda vårt viktigaste livsmedel; vattnet!

Är du intresserad av att uföra framtida examensarbete på Lilla Klåveröd? Kontakta din handledare på Lunds Universitet. Kontakt: Charlotte Sparrenbom Tel: 046 - 22 24 419