Inspirationsgrupp

 

På Lilla Klåveröd åskådliggör vi vattnets kretslopp i miniatyr, i en miljö som omringas av Traneröds mosses naturskyddsområde. Här kan vi mäta nederbörd, följa vattnets väg från bäckar, genom jord och berg till borrade brunnar 130m nere i urberget. Vi visar hur vi pumpar upp vattnet och renar vattnet.

Vi gör det tillräckligt enkelt så att barn och ungdomar ska bli inspirerade. Enkelheten gör även att vissa grupper som redan idag arbetar med vatten blir inspirerade att fördjupa sina kunskaper kring vatten.

För att behålla den unika miljön kommer vi att göra det möjligt att hämta digital information via bland annat denna hemsidan, lillaklaverod.se. Allt för att bibehålla den unika miljön och inte belasta naturen med alltför många besökare.

För ett besök med grupp på plats hänvisas till kontakt för bokning via info@hpborrningar.se.

Det finns ett behov för att öka medvetenhet, samt inspirera barn och ungdom att söka sig till yrken som är relaterade till vatten. Bör kopplingen mellan vatten och geologi till och med bli något som kommer med i en framtida läroplan?