Syfte

Alla är beroende av rent vatten. Lilla Klåveröd föddes som en idé för att öka förståelsen för vattnets kretslopp och hur viktig roll grundvattnet spelar. Lilla Klåveröd ska knyta samman både grundskola, akademi och näringsliv för att tillsammans öka förståelsen för grundvattnet inom alla dessa grupper.

Teknikgruppen är vi som är initiativtagare till Lilla Klåveröd. Hos oss måste förståelsen för grundvatten vara fortsatt högt. Vi skapar produkter och tjänster för att ständigt se till att det finns rent vatten. Vår roll är även att skapa medvetenhet kring rent vatten och grundvattenbildning.

Utvecklingsgruppen, eller akademin, ska bedriva forskning av hög kvalité. Den forskning som de bedriver ligger som grund för hur näringslivet kan förbättra sitt arbete. På Lilla Klåveröd möjliggör vi stora möjligheter för provtagning och tester både gällande vattnet och geologin.

En annan aspekt är att ha möjlighet att anpassa sitt språkbruk för att överbrygga de skillnader som finns mellan grupper. Eftersom vatten berörs på olika nivåer, är det naturligt att det är nivåskillnader i språkbruket. Detta gäller både mot teknikgruppen och inspirationsgruppen, men även när det kommer till aspekter såsom media.

Inspirationsgruppen arbetar för en grundläggande förståelse för vattnets kretslopp och grundvatten. Detta för att säkerställa att det finns rent vatten utan föroreningar även för framtida generationer.

Forskningsprojekt på Lilla Klåveröd

2014-04-03 Klåveröd 0762014-04-03 Klåveröd 067DSC_0071